Kajrup communication visar vägen

Marknadsföring idag är mer komplex än någonsin. Förutom de traditionella kanalerna och målgrupperna så kommer hela tiden nya kanaler och nya, effektiva sätt att filtrera och segmentera målgrupper. Marknadsföring är inte längre bara snygga och slagkraftiga annonser, utan det handlar om att förstå konsumentens beteende och hur man med marknadsföringsaktiviteter kan bli en del av detta beteende.

Vi hjälper er med er marknadsföringsstrategi och ser till att ni får de bästa förutsättningarna för att lyckas nå ut till er målgrupp på bästa tänkbara sätt för att ni ska lyckas i er affär. Efter en analys av er nuvarande marknadsföring och er varumärkesposition föreslår vi oftast en eller flera workshops där vi tillsammans definierar syfte, målgrupp och smarta mål. En marknadsföringsstrategi bör inte vara för komplicerad. Den ska användas som ett styrdokument och kontrollera så att era marknadsföringsaktiviteter stödjer era uppsatta och smarta mål. Däremot så kan en marknadsföringsstrategi kompletteras med ytterligare fördjupade strategier. Det kan t.ex vara innehållsstrategi (Content Marketing), varumärkesstrategi, sociala medier strategi, Employer Branding med flera.

Varumärket i fokus

I all marknadsföring, oavsett form, så är varumärket alltid det viktigaste. Ett varumärke kan vara ett företag, organisation men det kan också vara en produkt eller tjänst. Oavsett så, är det alltid där man börjar. Vi köper inte företag, eller produkter. Vi köper vad företaget eller produkten representerar och står för. Alltså vad står varumärket för? Med ett tydligt varumärke och starka varumärkeslöften är det enklare att skapa effektiv marknadsföring. Så börja alltid med varumärket. Det är hjärtat i all er verksamhet och styr uppfattning om allt ni gör. Även internt.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur ni kan stärka och ta kontroll över ert varumärke.

Våga tänka långsiktigt

En marknadsföringsstrategi ska sällan gälla längre än 1 år. Men för den sakens skulle så måste man som företag eller organistion ha en vision som ligger längre fram. T.ex att man ska vara marknadsledande inom 5 år om man ska ta ett enkelt exempel. Marknadsföringsstrategins syfte är då att säkerställa att denna vision kan förverkligas. Dock förändras marknaden kontinuerligt och förutsättningarna förändras. Därför är det viktigt att marknadsföringsstrategin blir ett levande dokument som uppdateras så fort förutsättningarna för att nå visionen förändras. Allt för att nå det långsiktiga målet. Men på vägen måste delmål nås, och när de är nådda, ska nya mål sättas.

Tänk – var är vi om 5 till 10 år? Det är hur vi ska nå dit som är marknadsföringsstrategin.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med er varumärkes- eller marknadsföringsstrategi?