Framtidens kött

HK Scan, som bl.a. äger varumärkena Scan, Pärsons, Bullens med flera tog kontakt med oss då de behövde hjälp med att nå ut och påverka framför allt pressen och de “nya” påverkarna. Uppdrag bestod i att förmedla en positiv bild av den svenska köttindustrin och skapa en dialog mellan allmänheten och experter där man tillsammans kan diskutera hur en svensk köttproduktion kan utvecklas för att ge så många mervärden som möjligt i framtiden.

Vi tog fram en strategi och kommunikationsplan som utmynnade i att vi skapade en blogg under namnet “Framtidens Kött”. Med hjälp av olika teman så lyft relevanta ämnen som t.ex miljö, hållbarhet, måltid, klimartsmart osv där artiklar varvas med film.

I detta projektet har vi samarbetat med Blå Vision som ansvarat för content och med WP_Byrån som producerat webbplatsen.