Kajrup communication är Leif Kajrup

Kajrup communication ägs och drivs av mig, Leif Kajrup sedan januari 2006. Jag arbetar huvudsakligen som strateg, inspiratör och föreläsare inom digital kommunikation och sociala medier.

Jag började min karriär i reklam- och kommunikationsbranschen som grafisk formgivare med brinnande intresse för datorer precis i början på 90-talet. Jag arbetade tidigt med internet och webb och har alltid haft ett stort intresse och mycket fokus på hur vårt beteende vad gäller konsumtion av information har förändrats i och med den digitala utvecklingen. Från att från början i karriären arbeta som formgivare, bytte jag ganska tidigt yrkesbana till en mer strategisk roll där jag kunde utmana de traditionella mediavalen. Som “New Media Architect” kunde jag arbeta horisontellt och påverka både varumärkesstrategier och mediaval utifrån möjligheterna i de digitala kanalerna.

Och ungefär likadant arbetar jag idag, men med den stora skillnaden att min roll i dag som digital strateg är betydligt mer accepterad och har mer inflytande och trovärdighet än då, för ungefär 15 år sedan.

I dag arbetar jag med det jag älskar mest. Att utmana det traditionella och hela tiden se nya möjligheter och beteenden i sättet vi kommunicerar och i sättet vi konsumerar information. I dag sker det mesta av vår kommunikation i realtid och mobilt, vilket ställer helt andra krav på avsändaren. Samtidigt blir allt spårbart och tillgängligt, så det går inte att dölja fel och brister längre. Vi lever och verkar i en värld idag, där om vi vill lyckas, hela tiden måste vara transparenta, ärliga och göra bra saker.

Vill ni, får ni gärna följa mig på Facebook, Instagram, Linkedin eller någon annan av de många social plattformar som finns i dag. Sannolikheten är ganska stor att ni hittar mig i de flesta kända sociala plattformar och då hittar ni mig oftast under namnet “liffeman”.

WP_Byrån

Sedan 2017 är Kajrup communication tillsammans med Mamilldo, Burning Umbrellas och Follow me Darling kollegor i WP_Byrån – En liten annorlunda webbyrå. Efter att ha arbetar med webbproduktion i WordPress på egna projekt beslutade man sig 2017 att gå ihop och hellre arbeta tillsammans.

Social Media Com

Sedan hösten 2008 är Leif Kajrup initiativtagare och arrangör av Social Media Com Skåne. En öppen, ideell intressegrupp som träffas ungefär en gång i månaden över en lunch och pratar sociala medier. Med gästföreläsare som kommer och introducerar ett ämne som vi sedan diskuterar vidare har vi haft många och mycket intressanta diskussioner om allt möjligt som rör sociala medier.