Situationsbaserad kommunikation med Kajrup communication

Att kommunicera på rätt tid, rätt plats och rätt sammanhang

Vi lever i dag i en stressad värld, med ”information overload” och ”filter failure”. För att underlätta och hjälpa oss i vår vardag så pratar vi om situationsbaserad kommunikation, dvs när kommunikationen uppstår i ett sammanhang där både tid och plats är rätt. Och när det finns ett behov av det. T.ex så att jag vid lunchtid får en rabattkupong skickad till min mobiltelefon på ett luncherbjudande när jag befinner mig inom 20 meter från lunchrestaurangen.

När – Konsten att kommunicera i rätt tid

Idag är tid den mest värdefulla valuta vi har, och allt som kan göras effektivare och mer relevant är guld värt. Detta innebär också att den tid vi har att spendera på kommersiella budskap är minimal. Vi har, när vi pratar om tid, nästan alltid 2 motpoler. Som t.ex. kortsiktig tid och långsiktig tid, eller nutid och dåtid osv. Vad vi också måste komma ihåg är vems tid det är vi gör anspråk på. Är det avsändarens tid eller mottagarens? Ett sätt att illustrera just tidsbegreppet är att använda metaforen e-post kontra sms. E-post är ett meddelande som egentligen inte har så många begränsningar i tid. Vi kan skicka e-post när vi vill, och vi kan läsa e-post när vi vill (oftast). Dock har vi ett inlärt mönster när vi kommunicerar via e-post att vi tar hand om det när vi har tid. Med det sagt så kan det mycket väl ta upp till en vecka ibland att svara på ett e-postmeddelande. Och det är ok, för det är vad som förväntas. Ett sms-meddelande däremot är nära nog en realtidskonversation. Korta och koncisa meddelanden som kräver svar omedelbart. Där förväntas att man tar tid och svarar. Men vilken metod är effektivast?

Var – Konsten att kommunicera på rätt plats

Platsberoende kommunikation är egentligen inget nytt, se bara på utomhusreklam, arenareklam och mässor, som alla handlar om kommunikation knuten till en viss plats. Men det vi ser nu är att vi har möjlighet att knyta kommunikation till en plats först när vi är där, alltså när vi ”checkar in”, och även rikta kommunikationen till själva incheckningen i form av erbjudande. Vad vi börjar se är ett skifte i hur bl.a. DR fungerar, där vi idag tar emot postala rabattkuponger hem, till där vi får våra rabattkuponger först när vi checkar in eller närmar oss en butik/tjänst. Den stora vinsten för oss som konsumenter är att vi behöver inte längre komma ihåg att ta med oss kupongerna hemifrån, vi får dem när vi är på plats. Fler och fler tjänster börjar även utnyttja tjänster som inte kräver aktiv handling, s.k. ”proximity” där olika meddelanden/funktioner erbjuds beroende på närhet. Som t.ex CircleK och deras tjänst för kontaktfri tankning ”Blippa bilen”, som dels läser av registreringskylten men också känner av via mobilapp närheten till pumpen.

Varför – konsten att kommunicera i rätt sammanhang

Det här är nog den svåraste utmaningen. Med sammanhang kan vi mena ett antal olika situationer som beror på antingen inre påverkan eller yttre påverkan. Med inre påverkan menar vi humör eller sinnesstämning, t.ex om vi är glada eller ledsna. Vi reagerar på, och är mer mottagliga för viss typ av kommunikation när vi är glada och en annan när vi är ledsna. Yttre påverkan kan vara rådande samhällssituation eller världsbild, så som ekonomisk kris, krig, högkonjunktur osv.  Vi förväntar oss en viss typ av kommunikation under en kris, och en helt annan i högkonjunktur. Lite som den gamla devisen: Gör rätt saker rätt. För det är precis vad det handlar om. Nu kan vi dessutom lägga till att göra rätt saker rätt på rätt tid och på rätt plats.

Vill du veta mer om situationsbaserad kommunikation? Kontakta mig så berättar jag gärna mer.